Mramorová omietka

Check price Mramorová omietka

Mramorová omietka Francesco Guardi Collezione je moderná omietkárska hmota vyrábaná na báze najkvalitnejšej akrylovej živice a dôkladne vybraných prírodných mramorových výplní. Vďaka obsahu NANO CODE technológie sa produkt vyznačuje vysokou odolnosťou voči pôsobeniu atmosférických činiteľov, mechanickému poškodeniu a tepelnému napätiu.

Mramorová omietka je určená na realizáciu tenkovrstvových, dekoratívnych omietok v interiéroch aj exteriéroch budov, najmä na pokrývanie zaťažených fragmentov napr. sokle, chodby, schodiská, predizby. Produkt je ideálny pre väčšinu farieb dlažby v ponuke na poľskom trhu.

Ponúkané farby [ 10 ]

kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor
kolory - Mramorová omietka
 - kolor

Nanášanie

oceľové hladidlo

Vzhľad náteru

štrukturálny – mozaikový

Počet vrstiev

1

Výdatnosť

4,5 – 5,3 kg/m2

Čas schnutia

24 hod.

Riedenie

voda

Čistenie nástrojov       

voda

Farebnosť

10 pripravených farieb mramorovej výplne

Skladovanie

v tesne uzavretých nádobách pri teplote od +5 °C do +35 °C

 1. PRÍPRAVA PODKLADU


  Mramorovú omietku nanášajte na silné a odolné podklady. Podklad by mal byť čistý, suchý, bez mastných škvŕn, prachov, mechanických nečistôt a výplne nespojenej s podkladom. Nové cementové omietky pokrývajte po min. 4 týždňoch zrenia. Všetky chyby a nerovnosti vyplňte. Pred nanášaním omietky dobre vyschnutý podklad pripravte podkladovým prípravkom Francesco Guardi Collezione pod kremíkové a mramorové omietky vo farbe podobnej farbe omietky.

  Podklad zhotovený z lepiacej malty SYNTEKOL PSW / SYNTEKOL Q4 / POROLIT Q4, ktorá je vystužovacou vrstvou upravte po jeho vyzretí t. j. po min. 3 dňoch od jeho vykonania pri dozrievaní za optimálnych podmienok (tep. +20 °C, vlhkosť 60 %).

  Nanášanie omietky možno začať po vyschnutí podkladového prípravku pod mramorové omietky Francesco Guardi tzn. po min. 24 hod. od ukončenia prípravy podkladu pri schnutí pri optimálnych podmienkach.

   

 2. SPÔSOB NANÁŠANIA

  Mramorová omietka je v obchodnej forme pripravená na použitie. Priamo pred použitím hmotu dôkladne vymiešajte. Omietku nanášajte hladidlom z nehrdzavejúcej ocele na hrúbku mierne väčšiu od hrúbky zrna. Nanesenú vrstvu starostlivo vyhlaďte. Aby ste dosiahli homogénnu štruktúru omietky, hmotu treba nanášať na celý vykonávaný povrch a spájať vrstvy „mokré na mokré“. Vonkajšie povrchy by mali byť zakryté pred dažďom počas 24 hod.

   

 3. DODATOČNÉ INFORMÁCIE


  Z dôvodu výskytu surovín prírodného pôvodu odporúčame na získanie najlepších estetických hodnôt vykonanie omietkových povrchov, ktoré predstavujú samostatný celok v jednej realizačnej etape a pomocou materiálu z jednej objednávky. Práce nanášania mramorovej omietky Francesco GUARDI vykonávajte pri teplote podkladu a okolia od +5 °C do +25°C, pričom sa vyhýbajte priamemu pôsobeniu slnečných lúčov tak počas práce, ako aj počas schnutia omietky. Nenanášajte pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 %. Príliš dlhé miešanie omietky a miešanie pri rýchlych otáčkach môže mať za následok odfarbenie výplne a spenenie živice.