Tynk marmurowy

Tynk marmurowy


Tynk marmurowy Francesco Guardi Collezione jest nowoczesną masą tynkarską produkowaną na bazie najwyższej jakości żywicy akrylowej oraz ściśle wyselekcjonowanych, naturalnych kruszyw marmurowych. Dzięki zawartości technologii NANO CODE produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne.

Tynk marmurowy przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w szczególności do pokrywania fragmentów obciążonych użytkowo np. cokoły, korytarze, klatki schodowe, przedpokoje. Produkt doskonale komponuje się z większością kolorów kostki brukowej dostępnej na rynku polskim.

Dostępne kolory [ 10 ]

kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
kolory - Tynk marmurowy
 - kolor
Nanoszenie paca stalowa
Wygląd powłoki strukturalna - mozaikowa
Ilość warstw 1
Wydajność 4,5 -5,3 kg/m2
Czas schnięcia 24 godz.
Rozcieńczanie woda
Czyszczenie narzędzi        woda
Kolorystyka 10 gotowych kolorów kruszywa marmurowego
Składowanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C
 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


  Tynk marmurowy należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych oraz niezwiązanego z podłożem kruszywa. Nowe tynki cementowe pokrywać po min. 4 tygodniach sezonowania. Wszelkie ubytki i nierówności należy uzupełnić. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym Francesco Guardi Collezione pod tynki kwarcowe oraz marmurowe w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

  Podłoże wykonane z zaprawy klejącej SYNTEKOL PSW / SYNTEKOL Q4 / POROLIT Q4 stanowiącej warstwę zbrojoną, zagruntować po jego związaniu tzn. po min. 3 dniach od jego wykonania przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%).

  Nakładanie tynku można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego pod tynki marmurowe Francesco Guardi tzn. po min. 24 godz. od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych.

 2. SPOSÓB NAKŁADANIA

  Tynk marmurowy w postaci handlowej jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać. Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej na grubość nieznacznie większą od grubości ziarna. Nałożoną warstwę należy starannie wygładzić. W celu uzyskanie jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy "mokre na mokre". Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godz.

   

 3. DODATKOWE INFORMACJE


  Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie tynkowanych powierzchni stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Prace nakładania Tynku marmurowego Francesco GUARDI należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Zbyt długie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich obrotach może spowodować odbarwienie kruszywa i spienienie żywicy.

   

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03