Przyznano w nim dwa medale i dwa wyróżnienia. Jeden z medali trafił do naszej firmy za dekoracyjny Tynk kwarcowy Francesco Guardi. To kolejne wyróżnienie naszego produktu przez branżę i potwierdzenie jego najwyższej jakości przy zachowaniu wyjątkowych walorów estetycznych.

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03