Materiały marketingowe

Zdjęcie Nazwa produktu
Wzornik kolorów - farba o efekcie rosy

Wzornik kolorów - farba o efekcie rosy

Wzornik kolorów - farba o efekcie rosy

Wzornik kolorów - farba o efekcie rosy

Wzornik kolorów  - farba o efekcie aksamitu

Wzornik kolorów - farba o efekcie aksamitu

Wzornik kolorów - farba o efekcie aksamitu

Wzornik kolorów - farba o efekcie aksamitu

Wzornik kolorów - tynk marmurowy

Wzornik kolorów - tynk marmurowy

Tablica  kolorów - tynki kwarcowe

Tablica kolorów - tynki kwarcowe

Stojak na ladę

Stojak na ladę

Ragał Guardi

Ragał Guardi

Rollup Guardi

Rollup Guardi

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03