W tym roku zdecydowaliśmy się na intensywną promocję marki, ponieważ coraz śmielej poczyna sobie ona na rynku farb i mas dekoracyjnych. Nie inaczej było podczas dni targowych, kiedy to produkty te spotkały się z ogromnym zainteresowanie wśród odwiedzających. Chcielibyśmy podziękować wszystkim przedstawicielom firm, których mieliśmy przyjemność gościć na naszym stoisku i jeszcze raz zaprosić do dalszego odkrywania świata produktów marki Francesco GUARDI Collezione.

 

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03