Lakma SAT Sp. z o.o

43- 400 Cieszyn
Ul. Frysztacka 173
Tel.: 033-852-66-01
Fax: 033-852-66-03
E-mail: lakma@lakma.com, lakma.sat@lakma.com

 

Biuro Wsparcia Sprzedaży

Tel.: 033-8526 765, 033-8526 766

Fax: 033-8526 763

E-mail: bws@lakma.com

 

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607,

NIP 548-101-03-09, REGON 070499284,

Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł

Formularz kontaktowy

captcha


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności.

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03