GŁADŹ SZPACHLOWA HYBRYDOWA

Zobacz cenę GŁADŹ SZPACHLOWA HYBRYDOWA

Gładź szpachlowa hybrydowa GUARDI jest ultranowoczesną masą w postaci żelowej pasty. Dzięki zawartości unikatowej kompozycji środków plastyfikujących, zagęstników i spreparowanych żywic polimerowych, gładź charakteryzuje się wysoką tiksotropią oraz wyjątkowo łatwym rozprowadzaniem i wygładzaniem ścian i sufitów. Po wyschnięciu tworzy śnieżnobiałą i gładką powierzchnię, która stanowi idealne podłoże pod malowanie wszystkimi rodzajami farb dyspersyjnych, tapetowaniem oraz dekoracyjnymi masami strukturalnymi.

Zalety produktu:

 • Żelowa konsystencja, najwyższy komfort aplikacji i wygładzania
 • Możliwość aplikacji za pomocą pacy, szpachli, WAŁKA oraz agregatem natryskowym
 • Śnieżnobiała po utwardzeniu
 • Możliwość wykonywania struktur dekoracyjnych
 • łatwe szlifowanie i duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

Gładź przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego wykończenia ścian wewnątrz pomieszczeń wykonanych z zapraw cementowych, cementowo – wapiennych, płyt gipsowo – kartonowych, betonu, gazobetonu oraz przy remontach na oczyszczonych wcześniej starych powłokach malarskich przed tapetowaniem.

Nanoszenie

paca, szpachla, wałek nylonowy, agregat
hydrodynamiczny

Ilość warstw 1 do 2
Wydajność dla warstwy 2 mm

na tynk cementowo – wapienny: 1 kg/m2, na tynk gipsowy: 1kg/1,5m2, na płyty G-K: 1 kg/2m2

Maksymalna jednorazowa gr. warstwy

5 mm

Czas pełnego utwardzenia 12 godz.
Przyczepność do podłoża betonowego ≥0,3 MPa
Czyszczenie narzędzi woda
Kolorystyka biały
Składowanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. od +5°C do +35°C
Pojemność 5 kg, 20 kg

 

 

    1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

     Gładź należy nakładać na wysezonowane, mocne, trwałe, czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność podłoża. Świeże tynki cementowe i cementowo – wapienne należy zagruntować po ok. 4 tygodniach, a tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach od ich wykonania gruntem np. Fixgrunt U. Miejsca pokryte pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem glono i grzybobójczym Biotox Total.

    2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

     Wyrób jest gotowy do użycia. Przed nakładaniem gładź należy lekko wymieszać.

    3. SPOSÓB UŻYCIA

     Gładź szpachlowa GUARDI w postaci żelowej pasty, możemy nanosić za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla), wałka z włókna nylonowego oraz agregatów hydrodynamicznych. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 5 mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze powyżej 5 stopni C i wilgotności powietrza max 70%. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godz. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego o gramaturze 180 lub 220. Dopuszczalne jest też szlifowanie na mokro za pomocą gąbki i wody.

     Nakładanie wałkiem z włókna nylonowego - gładź nakładamy pionowymi pasami z góry na dół, na zakładkę. Od okna do wnętrza pomieszczenia. Trzeba pamiętać, aby nie przekraczać maksymalnej grubości warstwy, tj. 5 mm. Jeśli konieczne jest wykonanie kolejnej warstwy, należy poczekać do całkowitego wyschnięcia pierwszej warstwy gładzi, tj. min. 12 godz.. Jeszcze mokrą powierzchnię nałożonej gładzi należy wyrównać za pomocą szerokiej szpachli do gładzi lub przy użyciu narzędzia ze sprężystym ostrzem z tworzywa sztucznego. Wyrównanie i wygładzenie nałożonej gładzi należy wykonać przed powstaniem tzw. filmu czyli charakterystycznego naskórka na powierzchni.

     Nakładanie za pomocą urządzeń hydrodynamicznych - powierzchnia przed nakładaniem gładzi szpachlowej powinna być obowiązkowo zagruntowana. Grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy – dedykowana dysza – 541. Przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się nakładanie jednorazowo warstwy nie grubszej niż 5 mm. W razie potrzeby gładź można rozcieńczyć dodając od 1% do 2% wody na opakowanie. Podczas nakładania gładzi urządzeniem hydrodynamicznym nie zaleca się pozostawiania masy w układzie hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem dłużej niż 20 minut. Po wykonaniu natrysku lub podczas dłuższej przerwy w prowadzeniu prac należy spuścić ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie, co przedłuży żywotność agregatu i zapobiegnie niepożądanym utrudnieniom w pracy. Na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca się nakładanie dwóch warstw gładzi. Drugą warstwę nanosimy po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

    4. DODATKOWE INFORMACJE

     Masę należy przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Po zabrudzeniu zmywać wodą. produkt naturalnych na bazie wypełniaczy dolomitowych. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość produktu i efekt końcowy w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

LAKMA SAT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym VIII
Wydzial Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod nr 00000052607
NIP: 548-101-03-09, REGON: 070499284
Wysokość kapitału zakładowego 2 000.000 zł
Biuro Wsparcia Sprzedaży
bws@lakma.com
tel.: +48 33-852-67-65
+48 33-852-67-66
fax.: +48 33-852-67-63
Lakma SAT Sp. z o.o.
43-300 Cieszyn
ul. Frysztacka 173
tel.: +48 33 852-66-01
fax.: +48 33-852-66-03