Základový přípravek pod křemenné a mramorové omítky

Check price Základový přípravek pod křemenné a mramorové omítky

Základový přípravek Francesco GUARDI Collezione je vodou ředitelná základová barva na bázi akrylové disperze a pečlivě vybraných minerálních plniv. Úkolem přípravku je snížit savost, povrchově posílit podklad a zajistit dobrou přilnavost omítky k podkladu. 


Výrobek se vyznačuje velmi vysokou krycí silou a nedochází k jeho rozvrstvování ani při dlouhém skladování.


Základový přípravek je k dispozici v barvách odpovídajících barevnosti křemenných omítek a mramorových omítek GUARDI.

Nanášení

štětec, kartáč, nástřik

Počet vrstev

1 nebo 2 - podle nasákavosti podkladu

Vydatnost

0,3 kg/m2

Doba zasychání

12 hod.

Čištění nářadí

voda

Barevnost

bílá; barvící systém Guardi

Skladování

v těsně uzavřených nádobách v teplotě od +5°C do +35°C

Objem

3,5 kg, 12 kg

 1. PŘÍPRAVA PODKLADU

   

  Základový přípravek je určen na stavební podklady před nanášením křemenných omítek a travertinu v interiéru i v exteriéru. Omezuje a vyrovnává savost podkladů z cementových malt, vápenocementových malt, betonových malt a lepících malt, které jsou součástí zateplovacího systému LAKMA TERM.

   


 2. ZPŮSOB NANÁŠENÍ

   

  Příprava podkladu: 
  Základový přípravek nanášejte na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastných skvrn, prachu, mechanického znečištění a s podkladem nespojené drti. Nové cementové omítky natírejte po 3 – 4 týdnech vyzrávání.

  Nanášení: 
  Základový přípravek je určen k přímému použití. Přímo před natíráním výrobek dobře promíchejte. Základový přípravek nanášejte štětcem, kartáčem nebo nástřikem tak, aby byl pokrytý celý povrch.

   

   

 3. DALŠÍ INFORMACE

  Doporučujeme používat základový přípravek v barvě podobné barvě omítky. Teplota při aplikaci +5°C do +25°C