Latexová základová barva

Check price Latexová základová barva

Základová barva Francesco Guardi je latexová, vodou ředitelná, vysoce pigmentovaná základová barva, která byla vytvořena podle světových trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Patří do skupiny výrobků „přátelských k životnímu prostředí“, protože obsahuje pouze stopová množství organických rozpouštědel a plastifikátorů. 

Barva je určena pro přípravu podkladu před dekorativním malováním barvami s efektem rosy a barvou se sametovým efektem. Barva je ideální také pro přípravu podkladů se silnou nasákavostí vody, např. sádrových omítek a sádrokartonových desek. Může být používána pro natírání všech minerálních podkladů v obytných místnostech a veřejných objektech.  Díky složkám, které obsahuje, dochází k vyrovnání rozdílů ve struktuře a barvě podkladu.

Nanášení velurový váleček, nástřik
Počet vrstev 1 nebo 2 - podle požadovaného efektu
Vydatnost až 8 m2/l
Doba zasychání 2-3 hod.
Ředění voda
Čištění nářadí       voda
Barevnost bílá, barvící systém GUARDI
Skladování v těsně uzavřených nádobách v teplotě od +5°C do +35°C
Objem 1 l
 1. PŘÍPRAVA PODKLADU


  Základovou barvu Francesco GUARDI je třeba nanášet na pevné a trvanlivé podklady. Podklad musí být čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost.

 2. ZPŮSOB NANÁŠENÍ

  Výrobek před použitím důkladně zamíchejte (nepoužívejte rychloběžná míchadla). V odůvodněných případech (vysoká savost podkladu) se doporučuje nanést dvě vrstvy základové barvy. 


  Další vrstvu základu nebo vrchní barvy je možné nanášet po uplynutí min. 2 - 3 hodin – při dodržení standardních podmínek (20°C a 55±5% vlhkosti vzduchu). 

  Natěračské práce provádějte při teplotách podkladu a prostředí od +5°C do +25°C. Pro dosažení co nejlepšího efektu finální dekorativní barvy (barva s efektem rosy nebo barva se sametovým efektem) se doporučuje natírání způsobem, který umožňuje získat vrstvu co nejméně strukturovanou. Pro tento účel doporučujeme natírání nástřikem nebo válečkem s krátkým vlasem.


 3. DALŠÍ INFORMACE

  Po dokončení natírání používané nástroje okamžitě omyjte vodou.