Křemenná omítka

Check price Křemenná omítka

Křemenná omítka Francesco Guardi je exkluzivní řada dekorativních hmot určených pro vytváření trvanlivých, tenkovrstvých omítek na fasádách rodinných a bytových domů. Díky použití akrylové pryskyřice nejvyšší kvality a pečlivě vybraných křemenných surovin při její výrobě je křemenná omítka charakteristická vysokou estetickou hodnotou ve všech třech barevných řadách - Natural, Extreme a Barvy země. Vzhledem k vysokým pevnostním parametrům a odolnosti proti proměnlivým atmosférickým činitelům je výrobek vhodný zejména jako finální dekorativní a ochranná vrstva při vytváření zateplovacích systémů ETICS.

Křemennou omítku lze rovněž využít k dekoraci částí fasády, stěn balkonů nebo povrchu betonových oplocení. Navíc se díky svým výjimečným dekorativním vlastnostem dokonale osvědčuje v interiérech a na místech s vysokou provozní zátěží, např. podstavce, chodby nebo schodiště a dále ve veřejných budovách, jako jsou školy, úřady nebo ordinace.

 

Dostupné barvy [ 56 ]

kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
kolory - Křemenná omítka
 - kolor
Nanášení omítkářský agregát
Počet vrstev 1 nebo 2 - podle požadovaného efektu
Vydatnost 2,1 – 2,5 kg/m2
Doba zasychání 24 hod.
Ředění voda
Čištění nářadí               voda
Barevnost

56 barevných kompozic z kolekce Francesco GUARDI

plus dekorativní doplňky (karborundum, kovové plátky, slída a brokát)

Skladování v těsně uzavřených nádobách v teplotě od +5°C do +35°C

 

 1. PŘÍPRAVA PODKLADU

   

  Křemennou omítku je nutné nanášet na pevné, trvanlivé a ideálně rovné podklady. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastných skvrn, prachu, mechanického znečištění, drtě nespojené s podkladem, projevů biologické a chemické agrese. Nové cementové omítky natírejte po 3 – 4 týdnech stabilizace. Všechny úbytky a nerovnosti je nutné vyplnit. Před nanášením omítky naneste na dobře vyschlý podklad základový přípravek GUARDI v barvě podobné barvě omítky.

  Savé a prašné podklady před nanesením základového nátěru GUARDI opatřete prostředkem Fixgrunt nebo Akryl G. Případné projevy biologické agrese na podkladu zlikvidujte prostředkem Biotox Total. Podklad provedený z lepící malty Syntekol PSW / Syntekol Q4 tvořící vyztuženou vrstvu je třeba po jeho sloučení natřít základovým nátěrem, tedy po min. 3 dnech od jeho vytvoření při dozrávání v optimálních podmínkách (teplota +20°C, vlhkost 60%).

  Nanášení omítky je možné zahájit po vyschnutí základového nátěru GUARDI tedy po min. 24 hod. od nanesení základového nátěru při schnutí v optimálních podmínkách. Omítku používejte výhradně na svislé povrchy bez kapilárního vzlínání. V případě použití na příčky zateplené polystyrenovými panely EPS nebo XPS musí být tloušťka výztužné vrstvy min. 4 – 5 mm.


 2. ZPŮSOB POUŽITÍ

  Připravenou omítkovou hmotu nanášejte omítkářskou soupravou, kterou doporučuje firma LAKMA. Proud hmoty nanášejte kolmo na povrch stěny ze vzdálenosti 40-50cm. Pistoli veďte stejnoměrným pohybem po povrchu tvořícím zvláštní celek. Pistoli je třeba vést krouživým, svislým nebo vodorovným pohybem. Doporučená tryska do pistole č. 2 a 3, tlak v kompresoru 4,0- 5,0 atm.

  Upozornění: Pro dosažení jednolité struktury je třeba hmotu nanášet na celý vytvářený povrch spojováním vrstev „mokrá na mokrou“. Venkovní plochy musí být ochráněny proti dešti po dobu 24 hodin. Čím rovnější bude připravený podklad, tím snadnější bude nanášení a estetičtější konečný efekt.

   


 3. DALŠÍ INFORMACE

   

  Z důvodu výskytu surovin přírodního původu doporučujeme pro dosažení nejlepší estetické hodnoty vytvářet omítané plochy tvořící zvláštní celek v jedné pracovní etapě, jednorázově objednaným materiálem. Nanášení křemenné omítky Francesco GUARDI provádějte při teplotě podkladu a prostředí od +5°C do 25°C, zabraňte přímému působení slunečních paprsků jak během práce, tak schnutí omítky. Nenanášejte při vlhkosti vzduchu přesahující 80%. Příliš dlouhé míchání omítky a míchání ve vyšších obrátkách může způsobit odbarvení výplně a zpěnění pryskyřice.